Inter Milan 2015 từ A đến Z - Phần 2

1283

InterVN xin gửi đến người hâm mộ chuyên mục Inter từ A đến Z. Mỗi ký tự là là một mảnh ghép góp  phần tạo nên Inter của chúng ta trong năm 2015. Mời các bạn thưởng thức!

Thông điệp quảng cáo

InterVN xin gửi đến người hâm mộ chuyên mục Inter từ A đến Z. Mỗi ký tự là là một mảnh ghép góp  phần tạo nên Inter của chúng ta trong năm 2015. Mời các bạn thưởng thức!

Kịch bản: Thiện Khiêm Kỹ thuật dựng: Đan Nguyên


Tin cùng chuyên mục