Lễ trao Scudetto

83

Lễ trao chức VĐ Ý 2007/2008 trên sân Meazza.

Thông điệp quảng cáoTin cùng chuyên mục