Ronaldo

  • Vang bóng một thời: Ronaldo

    Vang bóng một thời: Ronaldo

    Khi đứng trước tương lai, người ta thường nghĩ về quá khứ. Tôi viết về các anh, một phần lịch sử màu áo tôi đang mang.

    18/09/2017 | 09:38