Giuseppe Rossi

  • Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

    Cuốn phim buồn của Giuseppe Rossi

    Giuseppe Rossi quyết định từ chối quê hương của mình để đại diện cho Ý nhưng rồi một loạt chấn thương nghiêm trọng đã h...

    11/04/2017 | 10:37