Ronaldo

  • Ronaldo - Il Fenomeno

    Ronaldo - Il Fenomeno

    Với các tiền đạo thì ghi bàn là nhiệm vụ chính của họ, nhưng với Ronaldo, anh còn đưa vào trong những bàn thắng của anh...

    06/06/2006 | 15:18